Kontakt

Kontakt information

Om du behöver nå mig angående press, media eller något annat liknande, så hittar du länkar till mina sociala mediesidor i  nedanför lista.

Text markerat med * (asterisk) menas att jag ej ännu klargjort vilket konto som skall användas i ovannämnda syfte.

Facebook: mikael.brodin.85
Netlog: mbrodin
Instagram: mikael_brodin
Twitter: @mikael_brodin
Google+
YouTube
Skype: mikael-brodin

Mypace: ******
Kik: ******
Kikstarter: ******

Mobilnummer: