onsdag 26 november 1997

Upprop för yttrandefrihet

Våra grundlagsfästa fri- och rättigheter är hotade. Den pågående kampanjen för att införa innehavsförbud av barnpornografi hotar yttrandefriheten. Vilket innehav av information skall förbjudas nästa gång? Det här är första steget för att införa censur i Sverige.

Det finns tillräckligt med lagar för att i dag komma åt den vidriga hanteringen av barn i pornografiska sammanhang. Men det verkar inte finnas tillräckligt med skydd för att säkra våra grundlagsfästa rättigheter av yttrandefrihet, åsiktsfrihet, informationsfrihet och tryckfrihet.

Rättigheterna är på väg att raseras om regeringen får som den vill. Det här är ett upprop för att bevara våra grundlagsfästa fri- och rättigheter. Ett upprop som säger nej till införandet av censur i Sverige.

Så här skriver Anders R Olsson:

Demokrati förutsätter att medborgarna har rätt att "informations-behandla". Dvs de ska få yttra sig, söka och samla information, läsa myndigheters handlingar, kommunicera utan att någon avlyssnar.

Under lång tid har vi haft ett ganska stabilt lagskydd för de här rättigheterna. Det har vi inte längre. ¸ Den rättsliga grunden har förskjutits. Visst hyllar statliga utredare och regering/riksdag, med samma högtidliga vändningar som alltid, yttrandefrihet och offentlighet, men nu inleder de här fraserna resonemang som ändå utmynnar i att frihetsintresset måste avvägas bort till förmån för något behjärtansvärt - som kampen mot nazism eller barnporr, eller av hänsyn till den personliga integriteten.

Det är ofta när man, som det heter, "anpassar" reglerna om informationsfrihet till IT-samhället som det blir tillfälle att hugga in på tryckfrihetsförordning och andra regler om våra rättigheter. Några exempel:

  • Offentlighetsprincipen försvagas nu, så att medborgarna inte längre ges tillgång till all den offentliga information som myndigheter förfogar över. Det föreslår Datalagskommittén.
  • Gällivare kommun förbjuds av statliga datainspektionen att lägga ut kommunala protokoll på en hemsida på Internet. Det som är offentligt på papper ska inte vara offentligt på nätet.
  • Vidare förslår regeringen i en färsk proposition att brottsliga yttranden - våldsporr, rasistisk propaganda eller liknande - ska bestraffas dubbelt om det sprids med IT-stöd. Inte bara den som har yttrat det förbjudna ska straffas, utan också den som tekniskt ordnar möjligheten för människor att kommunicera.

Posten och Telia erbjuder sedan länge skyddad kommunikation. Vi har t.o.m. lagregler om post- och telehemlighet som gör det direkt förbjudet för dem att smygläsa eller smyglyssna. Men när INTERNETOPERATÖREN Telia ordnar kommunikation med IT-stöd - då är företaget skyldigt att kontrollera och censurera det som sägs. Det kan bli fängelse för firmans ansvariga annars.

Den överordnade idén med det gamla regelverket var att erbjuda starkaste möjliga skydd för ordets frihet i politiskt spända lägen - alltså när statsledningen känner ett akut behov av att få tyst på vissa personer eller att stoppa spridning av obekväma uppgifter/åsikter. Men det är inte längre den överordnade idén. Den är idag att staten ska kunna stoppa informationsbrott. Då blir det förstås ett helt annat regelverk än vi tidigare haft.

Just nu är det barnporren som är motivet som trotsar varje invändning, och här föreslår regeringen att själva grundbulten ska ryckas ur tryckfrihetsförordningen. Man ska öppna en möjlighet till statlig förhandscensur. Det har vi inte haft för tidningar eller böcker på nästan 200 år.

Om det hade varit så, att man räddade några barn från sexuella övergrepp genom en sådan reform - då hade vi verkligen stått inför ett plågsamt dilemma: barnens väl eller demokratins? Men man räddar ju inga barn. Det finns inte en pedofil i hela landet som kommer att avstå från något övergrepp pga nya lagparagrafer om "innehav av barnpornografisk bild". (Det är ju inte ens det brott han frestas att begå.)

Nej, att för första gången kriminalisera själva innehavet av information är en ren symbolhandling. Vi tycker att barnporren är så vidrig att det känns rätt att slå, allt vad vi orkar, mot den. Kosta vad det kosta vill.

Då måste sägas att detta steg - att ge staten möjlighet att beslagta information innan den publiceras - innebär att förhandscensur blir en lämplighetsfråga. Det blir en åtgärd statsledningen får ta till när den tror att effekten blir samhälleligt god.

Och det behövs inte mycket historiskt medvetande för att inse hur farligt det är.

Anders R Olsson.

Håller du med Anders R Olsson bör du skriva på E-frontens upprop för yttrandefrihet, vilket kommer att spridas till media och politiker. www.efs.se/upprop.html [Ej fungerande länk]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar