onsdag 26 november 1997

Tyskland förbjuder spam

En tysk domstol har förbjudit reklam via e-post. Det började med att innehavaren av ett regionalt internetutbud skaffade kunder genom att skicka e-post med reklamerbjudande till dom som annonserat i en papperstidning.

En konkurrerande internetaktör protesterade med hänvisning till den lag som föreskriver lika konkurerrensvilkor. Domstolen godkände parralellen och fastställde att en vite på motsvarande två miljoner kronor, om inte de adresserade elektroniska reklamutskicken upphörde.

Detta första nej till e-post reklam i Tyskland utlyste ett jubel hos reklammotståndarna. Hotet om vite verkar avskräckade, även utan lagstiftning, tror man.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar